© 2015
“Miłosc zmierza do jednosci głlboko osobowej, która nie tylko łaczy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza” Pope John Paul II
Amazing Weddings
© 2015
Amazing Weddings
“Miłosc zmierza do jednosci głlboko osobowej, która nie tylko łaczy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno serce i jedna dusza” Pope John Paul II

Phones:

E-mail:

email: name@domain.com
phone: 01234 000000 fax: 01234 000000 mobile: 01234 000000